Το AiposTravel είναι ένα Γραφείο Γενικού Τουρισμού που ιδρύθηκε το 1986 στην Χίο. Από τότε έως και σήμερα προσφέρουμε ολοκληρωμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, δίνοντας έμφαση στην απόλυτη κάλυψη των αναγκών των πελατών μας.